Over ons

Waar partijen samenkomen!

Grondbank Online is een geheel zelfstandige onderneming die, hoewel de naam wellicht associaties oproept met een reguliere grondbank, zich uitsluitend bezighoudt met online dienstverlening.

Deze online dienstverlening bestaat uit het beheren van een GRATIS en vrij toegankelijke marktplaats met overzichtskaart voor vraag en aanbod van partijen grond, bagger en recyclinggranulaat.

Kopers en verkopers komen d.m.v. de GRATIS en vrij toegankelijke marktplaats tot elkaar om hun partijen grond, bagger en recyclinggranulaat te kunnen aankopen en verkopen. De virtuele marktplaats zorgt ervoor dat alle relevante details van de partijen grond, bagger en recyclinggranulaat middels enkele eenvoudige muisklikken zichtbaar zijn.

N.B.
De website is enkel bedoeld voor het weergeven van de vraag en aanbod. Het geeft geen uitsluiting over het feit of het toepassen van de grond, bagger of bouwstoffen is toegestaan. Voor uitsluiting of een bepaalde toepassing is toegestaan, is een melding vanuit de omgevingswet door de initiatiefnemer noodzakelijk bij het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Verder moet de melding (en de grond, bagger en bouwstoffen) voldoen aan de generieke of gebiedsspecifieke eisen volgens het Besluit bodemkwaliteit of (lokale) bodembeheersnota’s

Waarom?

Bedrijfseconomisch belang; Een van de grootste voordelen die de website biedt, is het voorkomen van onnodig (ver) gesleep met partijen grond, bagger en recyclinggranulaat. De virtuele marktplaats brengt vraag en aanbod samen en maakt de daarbij bijbehorende transporten inzichtelijk. Het is een ’tool’ die het matchen van ‘werk met werk’ en het combineren van projecten mogelijk maakt en dus direct van invloed is op de bedrijfskosten.

Maatschappelijk belang; Het voorkomen van onnodig transport resulteert tegelijkertijd in een gunstiger CO2-footprint en uitstoot van stikstof. Aspecten die in het licht van maatschappelijk verantwoord ondernemen en een duurzame toekomst niet onvermeld mogen blijven!

Voor wie?

De GRATIS en onafhankelijke website is bedoeld voor iedereen die met vraag en aanbod van partijen grond, bagger en recyclinggranulaat te maken heeft.

Publieke sector: Provincies, waterschappen, gemeenten, etc.;
Private sector: Projectontwikkelaars, aannemers, grondbanken, puinrecyclingbedrijven, loonbedrijven, bouw- en baggerbedrijven, etc.

Onze werkzaamheden!

Grondbank Online brengt kopers en verkopers bij elkaar en zorgt daarbij voor een GRATIS en actueel overzicht van vraag naar en aanbod van partijen grond, bagger en recyclinggranulaat.

Dit gebeurd d.m.v. het aanmelden van partijen grond, bagger en recyclinggranulaat door kopers en verkopers zelf. Deze aanmeldingen worden op een overzichtskaart geplaatst, die via internet voor iedereen GRATIS toegankelijk zijn.

Het contact en de transacties vinden direct plaats tussen kopers en verkopers zelf. Grondbank Online speelt daarin geen enkele rol.

Aanmelden!

De koper/verkoper meldt zelf de partij grond, bagger of recyclinggranulaat aan via deze site (www.grondbankonline.nl) en ontvangt hiervan een e-mailbevestiging. De aanmelding wordt maximaal vijf weken op de overzichtskaart geplaatst en is voor iedereen openbaar. Zolang er geen transactie heeft plaatsgevonden en de vraag of het aanbod nog actueel is kan men de aanmelding telkens met maximaal vijf weken verlengen. Als er wel een transactie heeft plaatsgevonden en de vraag of het aanbod niet meer actueel is en de aanmelding niet wordt verlengd komt de aanmelding automatisch te vervallen.

Tevens kunnen bedrijven zichzelf letterlijk ‘op de kaart zetten’ met één of meerdere bedrijfsactiviteiten en bestaat er de mogelijkheid voor een eigen bedrijfsspecifieke interne virtuele overzichtskaart.

Tarieven!

Voor het kunnen aanmelden van partijen en bedrijf(sactiviteiten) heeft men een gebruikerslicentie nodig! Bij het aanmaken van een gebruikersaccount start automatisch ook de gebruikerslicentie. De kosten voor een gebruikerslicentie bedragen € 62,50 per/maand en start vanaf de dag van het aanmaken van een gebruikersaccount. De facturatie van de gebruikerslicentie geschiedt voor een periode van 1 jaar en wordt ieder opvolgend jaar automatisch verlengd en is jaarlijks schriftelijk opzegbaar.